• Vạn Phúc Luật - Hotline: (0274) 650 7999

  • Tiếng Việt
  • English
  • 한국어
  • 中文 (中国)
  • 日本語
 • Biểu mẫu

  Biểu mẫu ISO

  STT Tên biểu mẫu Ngày phát hành File đính kèm
  1 BM 13-07 Công văn yêu cầu thẩm định văn bản File đính kèm
  2 BM 05-03 Mẫu báo cáo tháng đơn vị chức năng File đính kèm
  3 BM 05-01 Mẫu báo cáo tháng đơn vị thông tin File đính kèm

  Liên hệ với chúng tôi


   © Bản quyền thuộc về VPL 2019.