Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp đều cần “sức sống” để vận động và phát triển về quy mô lẫn chất lượng. Để duy trì được hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp luôn có nhu cầu sử dụng vốn. Với các doanh nghiệp không có sẵn nguồn vốn dự trữ thì việc đi vay vốn là một trong những phương án tối ưu để duy trì hoạt động. Thông thường các doanh nghiệp thực hiện việc vay vốn từ các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng trong nước, bên cạnh đó các doanh nghiệp có thể hướng đến đối tượng cho vay là cá nhân, tổ chức, tổ chức tin dụng nước ngoài. Trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng vay vốn nước ngoài còn nhiều khó khăn về ngôn ngữ vì chủ thể ở các quốc gia khác nhau, cũng như chưa có mẫu hợp đồng thống nhất giữa các chủ thể. Chính vì vậy, bài viết này của chúng tôi đề cập đến vấn đề Mẫu hợp đồng vay vốn nước ngoài song ngữ, mời bạn đọc cùng theo dõi:

Theo quy định tại Điều 463 Bộ luật dân sự năm 2015, hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Theo đó, hợp đồng vay vốn là hợp đồng vay tài sản với loại đối tượng tài sản cụ thể là tiền. Hợp đồng vay vốn nước ngoài là là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao vốn (tiền, tài sản…) cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả vốn cho bên cho vay tín chấp ngân hàng và trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Hướng dẫn soạn hợp đồng vay vốn nước ngoài song ngữ

Nội dung cơ bản của hợp đồng vay vốn nước ngoài song ngữ, cần phải có các nội dung cơ bản của một hợp đồng vay tài sản, bao gồm:

 • Ngày tháng năm ký hợp đồng;
 • Thông tin pháp lý của bên cho vay và bên vay;
 • Thông tin về khoản vay, gồm: mục đích vay, kim ngạch vay, thời gian vay, hình thức vay;
 • Điều khoản/điều kiện vay;
 • Lãi suất, các chi phí vay;
 • Quyền và nghĩa vụ các bên;
 • Giải quyết tranh chấp và phạt vi phạm;
 • Luật áp dụng;
 • Hiệu lực hợp đồng;
 • Điều khoản khác theo thỏa thuận của các bên (nếu có) không vi phạm quy định pháp luật Việt Nam.

Mau hop dong vay von nuoc ngoai song ngu 1

Lưu ý khi soạn hợp đồng vay vốn nước ngoài song ngữ

Để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro, cần xây dựng một hợp đồng vay vốn nước ngoài một cách hợp pháp, đầy đủ và chi tiết. Với khuôn khổ một bài viết, chúng tôi không thể đề cập được một cách cụ thể và toàn diện về các nội dung của hợp đồng vay vốn nước ngoài mà chỉ trình bày những vấn đề quan trọng nhất trong một hợp đồng vay vốn nước ngoài mà các doanh nghiệp cần lưu tâm trong quá trình soạn thảo.

 • Thứ nhất, trong hợp đồng vay vốn nước ngoài song ngữ, người làm hợp đồng, cần nêu rõ thông tin của hai bên chủ thể giao kết bao gồm những thông tin sau: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, số địa thoại, mã số doanh nghiệp, số tài khoản, người đại diện theo pháp luật/theo ủy quyền của công ty,…cần đảm bảo những thông tin được đưa ra là chính xác.
 • Thứ hai, về chủ thể của hợp đồng vay vốn nước ngoài song ngữ có thể là cá nhân, tổ chức. Cần xác định chính xác 03 nội dung chính đó là: Chủ thể ký kết; Ai có thẩm quyền (Người đại diện theo pháp luật) là cá nhân; Địa chỉ của chủ thể để biết sự tồn tại và thực hiện nghĩa vụ khi có tranh chấp xảy ra.
 • Thứ ba, về nội dung vay trong mẫu hợp đồng vay vốn nước ngoài song ngữ cần nêu rõ về số tiền vay, thời gian vay, bên cạnh đó cần thỏa thuận cụ thể về số lãi suất vay trong thời gian vay, hình thức trả lãi. Đây là nội dung chính và quan trọng nhất trong hợp đồng vay vốn.
 • Thứ tư, về các biện pháp bảo đảm, để bảo đảm đồng tiền cho vay, bên cho vay cần sử dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự như: Đặt cọc, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh… phù hợp với từng hình thức và quy định của pháp luật tương ứng. Đặc biệt người cho vay tiền cần chú ý đến mục đích sử dụng tiền vay và đánh giá khả năng trả nợ của bên vay để bảo toàn vốn vay, tránh những rủi ro không mong muốn.

Mau hop dong vay von nuoc ngoai song ngu 2

Mẫu hợp đồng vay vốn nước ngoài bằng tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

——-0o0———

 

LOAN AGREEMENT

No: ………………/2022/HDVV

Today, dated in 31th, January, 2022, at Head office of Vietnam ………….. Company Limited, we are:

 1. PARTY A: ………….. CORPORATION

Adress: …………. Building …………Seoul,………. Korea

Tel: 82-22003………….

Fax: 82-2737……………

Bank account: ……………………..

At: Shinhan Bank

Presented by: …………………….

Title: Management Director

 1. PARTY B: ……………… COMPANY LIMITED

Address: Floor ….., ….. Building / …… , Phu My Hung International Financial & Commercial Centre, Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City.

Tel: 08…………………

Fax: 08………………….

Banh account: ……………………..

At: Vietcombank- Sai Gon Branch

Presented by: …………………

Title: Director General

After discussion, the two Parties agree as follows:

Article 1: Content of loan agreement

Total amount of capital borrowing is USD 500,000, in word: United States Dollars Five hundred thousand

Article 2: Purpose of using the amount of capital loan

The amount of capital loan will be used on the following projects:

Design and construction of the industrial construction and civil construction (including hospital).

– Services on repairing and maintaining (to every kind of medical equipment).

– Machine and medical equipmemt for rent and lease (trading on medical equipment)

– Medical equipment manufacturing.

– Importing, Exporting and Distributing the products having HS codes:

2844,8422,8543,9019,9020,9021,9023,9024……….

Article 3: Time of capital loan

– Time of capital loan is 05 (five) years, beginning May, 1st 2022 to May, 31 th 2022

– Debt Deadline 31/10/2023.

Article 4: Interest rate of capital loan

Interest rate is 0%.

Article 5: Rights and obligation of Party A

– Have the rights and obligations as in the Operation Regulation of Party A;

– Ask Party B to carry out all their committed obligations.

– Stop lending or terminate lending, debt retirement before finding any inaccurate information, or any breach of the contract

– Hand over the amount of lending to the Party B as in the Schedule of this Contract.

Article 6: Rights and obligation of Party B

-Asking Party A to implement the rights and obligation as stipulated in this Contract.

– Refuse any Party A’s requests which are not mentioned in this Contract.

– Use the amount of capital loan as in purpose, and implementing all other contents in this Contract;

– Make full payment for Party A;

– Be responsibility as the Law of Vietnam if Party B does not implement the commitment of this Contract.

Article 7: Termination of contract

7.1 This contract will be terminated before the expiration of contract with following cases:

(a) Two Parties agree to terminate the Contract before the expiration of the Contract;

(b) One of two parties does not their obligations

(c) One of two parties is in dissolution or bankruptcy

(d) One of two parties wants to do change, conversion, division or transfer the ownership which new legal entity does not want or cannot implement the agreement in the Contract

7.2 When one of aforementioned cases in Article 7.1 appears, the party who terminates the Contract must inform the remained Party 15 (fifteen) days in advance. Two parties must set up a Minutes of Contract Liquidation and completes all two parties’ obligation.

Article 8: Amendment, supplementation and Contract Liquidation.

– The articles in this Contract can be amended, supplemented according to the party’s agreement. Any amendment, supplementation will be signed up by document with two parties’ agreement and they will be integrated of this Contract and do not influence the validity of other articles of this Contract.

– This Contract will be liquidated after two parties completed the obligation stipulated in this Contract.

Article 9. Dispute settlement.

Any dispute in connection with this contract arising during its implementation shall be firstly settled through amicable negotiation and mediation. In case where no agreement is reached upon such negotiation and mediation, the dispute shall be submitted to a relevant competent court in Hanoi for final judgment under Vietnam’s law.

Article 10: Validity and number of version of the Contract

– This Contract shall come into effect after the Parties’ signing

– This Contract is made in two (10) originals in English and two (10) originals in Vietnamese, of the same legal validity. Party A shall keep one English version and one Vietnamese version, and other versions will be kept by Party B for implementation.

 

PARTY A       PARTY B

 

Trên đây là toàn bộ nội dung pháp luật về Mẫu hợp đồng vay vốn nước ngoài song ngữ mà chúng tôi muốn gửi tới quý bạn đọc. Hiện nay nhu cầu các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn nước ngoài ngày càng cao. Hình thức của việc vay vốn nước ngoài thông qua hợp đồng vay vốn nước ngoài, tuy nhiên do sự khác biệt về ngôn ngữ, các chính sách nên dẫn đến các điều khoản trong hợp đồng bị bất đồng và khó thực hiện. Công ty TNHH tư vấn Vạn Phúc Luật là một trong những công ty tư vấn uy tín về việc soạn thảo hợp đồng vay vốn nước ngoài. Với đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, có kinh nghiệm lâu năm trong nghề và am hiểu pháp luật, Công ty TNHH tư vấn Vạn Phúc Luật sẽ giải quyết các vấn đề của khách hàng nhanh chóng và chính xác. Nếu trong quá trình tìm hiểu và ký kết hợp đồng vay vốn nước ngoài, quý khách hàng chưa nắm rõ hoặc cần luật sư tư vấn của Công ty vui lòng liên hệ liên hệ với chúng tôi.

Đọc thêm

Hướng dẫn làm báo cáo tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài

Hướng dẫn đăng ký khoản vay nước ngoài trực tuyến

0932350835