Như chúng ta đã biết, thuốc lá là một trong những loại mặt hàng kinh doanh được quản lý chặt chẽ bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc hoạt động kinh doanh sản phẩm này phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Vậy, thủ tục cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá được thực hiện như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Cơ sở pháp lý

 • Luật 09/2012/QH13 Phòng, chống tác hại của thuốc lá
 • Luật 28/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch (văn bản sửa đổi)
 • Nghị định 67/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
 • Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 67/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Giấy phép bán lẻ thuốc lá

Giấy phép bán lẻ thuốc lá là gì?

Theo quy định của pháp luật “Thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác”.

Giấy phép kinh doanh thuốc lá là giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp cho các thương nhân thực hiện hoạt động mua bán thuốc lá (nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ) dựa theo hình thức kinh doanh của từng thương nhân.

Giấy phép bán lẻ thuốc lá là bằng chứng pháp lý chứng minh việc hoạt động kinh doanh thuốc lá của cá nhân, tổ chức đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định 106/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2013/NĐ-CP về kinh doanh thuốc lá được cấp cho các cửa hàng kinh doanh bán lẻ thuốc lá cố định.

Điều kiện cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá

Hiện nay, việc kinh doanh thuốc lá ngày càng phổ biến nhất là thị trường bán lẻ. Tuy nhiên, để thực hiện được thủ tục cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá cần đáp ứng những điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật.

 • Thương nhân được thành lập theo quy định pháp luật.
 • Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định pháp luật theo Khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012.
 • Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.
 • Cơ sở đáp ứng những điều kiện vè Phòng cháy chữa cháy theo quy định pháp luật.

Hồ sơ cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá

Để thực hiện thủ tục cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá, thương nhân cần chuẩn bị:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá theo phụ lục 23 Thông tư số 57/2018/TT-BCT ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ky kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế.
 • Bản sao các văn bản giới thiệu của thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.
 • Hợp đồng thuê mặt bằng tại địa điểm kinh doanh

Trình tự cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá

Chuẩn bị hồ sơ

Thương nhân chuẩn bị đầy đủ 2 bộ hồ sơ đề nghị Giấy phép bán lẻ thuốc lá như đã trình bày trên để thực hiện thủ tục cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá. 01 bộ gửi cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép, 01 bộ thương nhân lưu.

Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Thương nhân có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá bằng hình thức trực tiếp tại Phòng Công Thương, Phòng Kinh tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp quận/huyện nơi dự kiến đặt trụ sở kinh doanh hoặc tại cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.

Lưu ý: Giấy phép bán lẻ thuốc lá có thời hạn 05 năm. Vì vậy, trước khi hết thời hạn 30 ngày, thương nhân phải nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép nếu vẫn còn tiếp tục kinh doanh.

Giải quyết và trả kết quả

 • Khi nhận được hồ sơ cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá, cán bộ tiếp nhận sẽ ghi phiếu hẹn để trả kết quả.
 • Trường hợp nộp trực tiếp thì thương nhân mang phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống bưu chính nêu có yêu cầu.
 • Trường hợp nộp trực tuyến thì thương nhân đến nhận kết quả sẽ ký vào mẫu đơn, tờ khai và đối chiếu với các giấy tờ liên quan đã được nộp trực tuyến.

Trường hợp nộp hồ sơ và trả kết quả qua đường bưu chính thì thương nhân sẽ nhận kết quả qua đường bưu chính.

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá

Thời gian và lệ phí cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá

Thủ tục cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá được giải quyết trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thẩm quyền nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Kinh tế sẽ có văn bản yêu cầu bổ sung.

Để xin cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá thì thương nhân phải nắm được mức lệ phí cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá. Cụ thể lệ phí Thủ tục cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 168/2016/TT-BTC như sau:

 • Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức doanh nghiệp là 1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
 • Mức thu lệ phí cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá là 200.000đồng/giấy/lần cấp.

Đơn đề cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá

Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá được thực hiện theo phụ lục 23 – Thông tư 57/2018/TT-BCT kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP như sau:

Phụ lục 23

(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương)

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:    /… …………., ngày…… tháng……. năm…………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi: Phòng Kinh tế quận ….

 1. Tên thương nhân: ……………………………………………………………………………………
 2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………….;
 3. Điện thoại: ………………………………………………….. Fax:…………………………………;
 4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số………… do……………………….. cấp đăng ký lần đầu ngày…….. tháng……… năm……., đăng ký thay đổi lần thứ ….. ngày ……….tháng……… năm…….;
 5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có):

– Tên: ……………………………..;

– Địa chỉ: ………………………;

– Điện thoại: ……………………. Fax: …………………….;

Đề nghị …….. (1) xem xét cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, cụ thể như sau:

 1. Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá có tên sau: …………. (2)
 2. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm: ………………….. (3) …… (ghi rõ tên thương nhân)……. xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số Thông tư số 57/2018/TT-BCTngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

(2): Ghi rõ tên, địa chỉ của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá

Trên đây là toàn bộ thủ tục cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá mà chúng tôi muốn gửi đến quý bạn đọc. Để thực hiện thủ tục cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá thì việc nắm rõ các quy định pháp luật về điều kiện, quy trình cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá là rất quan trọng.

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp chế giàu kinh nghiệm trong nhiều năm, Công ty TNHH Luật Vạn Phúc tự tin với các dịch vụ liên quan đến thủ tục cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ được:

Đọc thêm:

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép bán buôn thuốc lá

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cấp giấy phép bán buôn thuốc lá

 

0932350835