Vào sáng ngày 18/06/2024, Tổ Tư Vấn Pháp Lý thuộc Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương đã tổ chức Hội thảo Pháp Luật Về Doanh Nghiệp tại Văn Phòng Hội. Với mục tiêu trang bị các kiến thức pháp lý cơ bản, tổng quan về pháp luật doanh nghiệp cho Hội viên, Hội thảo đã thu hút hơn 50 Hội viên Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương và các doanh nghiệp.

Tại Hội thảo, luật sư Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc và các luật sư thành viên của Tổ Tư Vấn Pháp Lý đã chia sẻ những kiến thức pháp luật về các chuyên đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm:

– Quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp

– Cơ cấu tổ chức, quản lý doanh nghiệp

– Quy định pháp luật về hợp đồng thương mại

– Quy định pháp luật về lao động

Bên cạnh đó, các luật sư Tổ Tư Vấn Pháp Lý cũng đã giải đáp các câu hỏi, vướng mắc của Hội viên trong quá trình hoạt động doanh nghiệp của mình, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật có liên quan.

Dự kiến trong thời gian tới, Tổ Tư Vấn Pháp lý sẽ tiếp tục tổ chức các Hội thảo pháp lý về các chuyên đề chuyên sâu và thiết thực nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho Hội viên Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương và các doanh nghiệp quan tâm.

Một số hình ảnh trong buổi hội thảo:

0932350835