Với sự sôi động của thị trường bất động sản ngày nay, nhu cầu cấp sổ đỏ hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày một tăng để bảo vệ quyền lợi pháp lý mà mỗi người dân được hưởng. Vậy, thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây!

Cơ sở pháp lý

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Theo quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 thì“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.”

Như vậy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là căn cứ để xác định người có quyền sử dụng đất, là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp.

thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

8 quyền của người sử dụng đất

Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.

Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp.

Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.

Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình.

Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.

Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khi thực hiện thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất cần có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

 • Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp;

Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác được cấp giấy chứng nhận nếu có đủ các điều kiện sau:

 • Có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày 01/7/2014 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất (hay còn gọi là chưa sang tên Sổ đỏ).
 • Đất không có tranh chấp.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận.

 • Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước 01/07/2014 mà không có các giấy tờ nhưng có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai,  được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Hồ sơ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khi làm thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân cần chú ý đến hồ sơ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tránh những trường hợp sai sót trong quá trình thực hiện. Một hồ sơ cần có đầy đủ các giấy tờ sau:

Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu;

Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai;

Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01/07/2014;

Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

Làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đâu?

Làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Quy trình làm chứng nhận quyền sử dụng đất

Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ

Việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trong thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như đã trình bày ở trên là rất quan trọng để tránh những trường hợp hồ sơ không đúng hoặc bị thiếu sót.

Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Khách hàng thực hiện thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại:

UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu.

UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

Địa phương có bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa.

Địa phương chưa thành lập một phận một cửa thì nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký đất đai.

THỦ TỤC LÀM GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kiểm tra, giải quyết và trả kết quả

Sau khi thực hiện thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp hồ sơ đếnn cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa nộp lệ phí thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.

Sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trong giai đoạn này, khi nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế, người nộp hồ sơ nộp theo đúng số tiền, thời hạn như thông báo và lưu giữ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để xuất trình khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ được hồ sơ hợp lệ.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được tăng thêm 15 ngày.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được trao cho người dân trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện xong thủ tục.

Phí làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bao nhiêu?

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân là 520.000 đồng/hồ sơ;

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức 920.000 đồng/hồ sơ; Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đồng/hồ sơ;

Một số câu hỏi thường gặp

 • Làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả bị phạt như thế nào?

Người nào làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để mua bán nhà đất có thể bị:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Theo đó, nếu hành vi sử dụng sổ đỏ giả để mua bán nhà đất mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tối đa là 30.000.000 đồng. Ngoài ra, cơ quan có thẩm quyền sẽ tịch thu giấy tờ khi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã sử dụng để thực hiện chuyển nhượng.

Trường hợp cơ quan đăng ký đất đai đã đăng ký biến động vào sổ địa chính mà phát hiện giấy tờ là giả thì sẽ hủy bỏ kết quả thủ tục đăng ký biến động.

Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự người có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể bị chịu các mức phạt tù từ 03 năm đến 15 năm tùy theo mức độ vi phạm.

 • Điều kiện để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

Vì đất lâm nghiệp thuộc nhóm đất nông nghiệp quy định tại Luật đất đai 2013 nên điều kiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp được căn cứ dựa vào điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Ngoài ra, để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cần đáp ứng nhứng điều kiện về:

Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai

Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;

Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho đối với rừng sản xuất là rừng;

Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật;

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ trên mà đã trồng rừng sản xuất bằng vốn của mình thì phải được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai;

Văn bản thỏa thuận của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng rừng đã được công chứng và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

THỦ TỤC LÀM GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 • Đất dịch vụ có làm được sổ đỏ không?

Đất dịch vụ là đất được Nhà nước bồi thường cho những người bị thu hồi đất nông nghiệp trên 30% tổng diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình. Loại đất này được giao sử dụng lâu dài nhưng chưa có sổ đỏ.

Vì vậy, người sử dụng đất không thể chuyển nhượng đất dịch vụ. Thực tế, đất dịch vụ sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) khi làm thủ tục chuyển đổi đất dịch vụ sang đất ở.

Trên đây là toàn bộ thông tin về thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Luật Vạn Phúc muốn chia sẻ đến bạn đọc. Nếu như bạn không am hiểu về các thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay quy trình làm việc của nó, bạn sẽ rất mất thời gian tìm hiểu và thời gian đi đến cơ quan giải quyết. Để có thể hoàn thành nhanh chóng các thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quý khách hàng có thể liên hệ Luật Vạn Phúc để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ làm sổ đỏ trọn gói. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ được:

 • Hỗ trợ tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Hoàn thiện hồ sơ thực hiện thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cán bộ chuyên môn, hoàn thiện tính pháp lý và bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong giải đoạn xử lý hồ sơ.
 • Đại diện nộp các khoản phí, lệ phí cho nhà nước.
 • Nhận kết quả và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

 Đọc thêm:

Dịch vụ làm giấy tờ nhà đất uy tín nhanh, trách nhiệm

Dịch vụ làm sổ đỏ trọn gói nhanh, giá rẻ tại Bình Dương

0932350835