Tài sản của người chết để lại được gọi là di sản. Vậy, di sản ấy được phân chia như thế nào cũng như thủ tục khai nhận di sản thừa kế và các vấn đề pháp lý có liên quan về thừa kế là gì? Nắm bắt được nhu cầu này của Quý khách hàng công ty luật Vạn Phúc đã và đang cung cấp dịch vụ pháp lý, đặc biệt về vấn đề thừa kế.

Nếu Qúy khách hàng quan tâm về thủ tục khai nhận di sản thừa kế và các vấn đề pháp lý khác hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm.

Cơ sở pháp lý

Khai nhận di sản thừa kế là gì?

Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho những người còn sống

Khai nhận di sản thừa kế là thủ tục nhằm xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế của người thụ hưởng trong di chúc hoặc người thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quyền thừa kế sau khi người để lại di sản chết.

Như vậy, thủ tục khai nhận di sản thừa kế cùng các vấn đề pháp lý có liên quan là gì?

thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Thời hiệu khai nhận di sản thừa kế

 Thời hiệu hưởng quyền dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự.

 Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

Hồ sơ khai nhận di sản thừa kế

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế cần chuẩn bị những giấy tờ cụ thể như sau:

  • Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu
  • Giấy chứng tử của người để lại di sản
  • Các giấy tờ chứng minh về tài sản của người để lại di sản bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; sổ tiết kiệm, Giấy đăng ký xe; Giấy chứng nhận cổ phần…
  • Giấy tờ về nhân thân của người thừa kế: CMND, hộ khẩu.

THỦ TỤC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Trình tự khai nhận di sản thừa kế

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế được thực hiện theo các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ

Tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế cần xác định rõ là thừa kế theo pháp luật hay là theo di chúc. Để từ đó xác định được các hàng thừa kế và chuẩn bị hồ sơ hợp lệ, đúng quy định của pháp luật.

Bước 2: Công chứng khai nhận di sản thừa kế

Khi đã chuẩn bị hồ sơ hợp lệ, cán bộ văn phòng công chứng tiến hành thủ tục công chứng văn bản phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản.

Bước 3: Niêm yết văn bản khai nhận di sản thừa kế

Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản;

Trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó.

Bước 4: Ký chứng nhận và trả kết quả

Sau 15 ngày niêm yết, không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thừa kế.

Sau khi công chứng văn bản thừa kế, người được hưởng di sản thực hiện thủ tục đăng ký quyền tài sản tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có đất. Đối với trường hợp di sản là bất động sản.

Bước 5: Lệ phí công chứng khai nhận di sản thừa kế

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 157/2016/TT- BTC quy định rõ mức thu phí công chứng văn bản hỏa thuận phân chia di sản, văn bản khi nhận di sản được tính trên giá trị của di sản để lại.

Như vậy, thủ tục khai nhận di sản thừa kế hợp pháp và đúng quy định của pháp luật thì cần thực hiện đúng các bước như trên.

THỦ TỤC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Một số câu hỏi thường gặp về thủ tục khai nhận di sản thừa kế, phân chia tài sản

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế cùng những vấn đề mà quý khách hàng thường gặp phải bao gồm như sau:

Thời gian niêm yết kê khai di sản thừa kế

Việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản thừa kế phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết.

Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản.

  • Trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó.
  • Trường hợp di sản gồm cả bất động sản và động sản hoặc di sản chỉ gồm có bất động sản thì việc niêm yết được thực hiện theo quy định tại Khoản này và tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản.
  • Trường hợp di sản chỉ gồm có động sản, nếu trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng và nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản không ở cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổ chức hành nghề công chứng có thể đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản thực hiện việc niêm yết.

Khai nhận di sản thừa kế trong trường hợp nào?

Khai nhận di sản thừa kế trong các trường hợp như sau:

Thủ tục khai nhận thừa kế theo pháp luật

Thủ tục khai nhận thừa kế theo di chúc

Nhận thừa kế có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Theo quy định tại khoản 9 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thu nhập từ nhận thừa kế có phải nộp thuế TNCN.

Trong số di sản để lại có các loại tài sản là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng thì phải nộp thuế Thu nhập cá nhân đối với phần tài sản đó.

Đối với các tài sản khác không thuộc nhóm tài sản nêu trên thì bạn không phải nộp thuế Thu nhập cá nhân.

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế ở đâu

Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.

Việc khai nhận di sản thừa kế sẽ được tiến hành tại các văn phòng công chứng trên địa bán tỉnh thành phố nơi có tài sản. Việc niêm yết văn bản khai nhận di sản được hướng dẫn cụ thể tại Luật Công chứng 2014.

THỦ TỤC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Quý khách hàng có thể tìm hiểu dịch vụ khai nhận di sản thừa kế của Luật Vạn Phúc

Công ty Luật Vạn Phúc ngoài việc cung cấp dịch vụ vê thủ tục khai nhận di sản thừa kế, chúng tôi còn cung cấp những dịch vụ pháp lý khác như dịch vụ khai nhận di sản thừa kế, tư vấn luật thừa kế,….

Quý khách hàng chỉ cần đưa ra nhu cầu chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình, nhanh chóng, tiết kiệm và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là bài viết giới thiệu về thủ tục khai nhận di sản thừa kế cùng các vấn đề pháp lý có liên quan. Nếu muốn tìm hiểu về thủ tục khai nhận di sản thừa kế và sử dụng dịch vụ tư vấn luật thừa kế thừa kế quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi.

Đọc thêm: Các dạng tranh chấp thừa kế, phân chia tài sản hiện nay

Đọc thêm: Dịch vụ khai nhận di sản thừa kế, phân chia tài sản uy tín

0932350835