CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tìm hiểu về tư vấn hợp đồng

Hiện nay, pháp luật chưa có định nghĩa cụ thể về giấy phép con. Giấy phép con là giấy tờ pháp lý cấp cho cá nhân, tổ chức để chứng nhận họ đủ điều kiện kinh doanh một hoặc một số ngành nghề có điều kiện. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Một số giấy phép con thường gặp bao gồm:

 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe ô tô
 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke
 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ
 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo
 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Ngoài ra, còn có nhiều giấy phép con khác, tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp lựa chọn.

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Luật Đầu tư 2020, giấy phép con có thể được cấp theo các hình thức sau:

 • Giấy phép;
 • Giấy chứng nhận;
 • Chứng chỉ;
 • Văn bản xác nhận, chấp thuận;
 • Các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Doanh nghiệp cần xin giấy phép con khi muốn kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư năm 2020.

Quy trình xin giấy phép con được quy định cụ thể tại văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện kinh doanh của từng ngành nghề.

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện kinh doanh của từng ngành nghề.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy phép con tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép con được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện kinh doanh của từng ngành nghề.
 • Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép con trong thời hạn quy định. Trong thời hạn này, cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
 • Bước 4: Cấp giấy phép con: Nếu hồ sơ xin cấp giấy phép con đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép con cho doanh nghiệp trong thời hạn quy định.
 • Bước 5: Nhận giấy phép con: Doanh nghiệp nhận giấy phép con tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Hồ sơ xin cấp giấy phép con được quy định cụ thể tại văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện kinh doanh của từng ngành nghề. Tuy nhiên, nhìn chung, hồ sơ xin cấp giấy phép con thường bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao chứng chỉ hành nghề hoặc văn bản xác nhận về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh của từng ngành nghề;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp;
 • Bản sao văn bản chấp thuận về địa điểm kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp đối với địa điểm kinh doanh (nếu có);
 • Bản sao văn bản chứng minh đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu có).

Thời gian cấp giấy phép con được quy định cụ thể tại văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện kinh doanh của từng ngành nghề. Tuy nhiên, nhìn chung, thời gian cấp giấy phép con thường từ 10-30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

.

Xử phạt vi phạm

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các hành vi vi phạm khi không có giấy phép con thường gặp bao gồm:

 • Kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép con: Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế mà không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo quy định của pháp luật, Kinh doanh dịch vụ cầm đồ mà không có giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ theo quy định của pháp luật,…
 • Tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi bị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép con
 • Kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định

Căn cứ điểm a khoản 3, khoản 7 Điều 6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì hành vi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Mức phạt tiền này áp dụng đối với cá nhân, trường hợp hành vi vi phạm do tổ chức thực hiện thì mức phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Ngoài ra cá nhân/tổ chức có hành vi vi phạm còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Căn cứ khoản 4, khoản 7 Điều 6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì hành vi tiếp tục hoạt động kinh doanh trong thời gian bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Mức phạt tiền này áp dụng đối với cá nhân, trường hợp hành vi vi phạm do tổ chức thực hiện thì mức phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Ngoài ra cá nhân/tổ chức có hành vi vi phạm còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Căn cứ điểm c khoản 3, khoản 7 Điều 6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP thì hành vi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Mức phạt tiền này áp dụng đối với cá nhân, trường hợp hành vi vi phạm do tổ chức thực hiện thì mức phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Ngoài ra cá nhân/tổ chức có hành vi vi phạm còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Thẩm quyền xử phạt của từng cơ quan được quy định cụ thể phụ thuộc vào từng hành vi cụ thể. Theo đó, có những cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi về kinh doanh không có giấy phép con như: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, quản lý thị trường,…

Tìm hiểu dịch vụ tư vấn giấy phép con của VPL

Nội dung dịch vụ xin giấy phép con bao gồm các công việc sau:

 • Tư vấn pháp lý: Tư vấn về quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh của ngành nghề kinh doanh, hồ sơ xin cấp giấy phép con, thủ tục xin cấp giấy phép con,…
 • Soạn thảo hồ sơ: Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép con theo quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ, hợp lệ.
 • Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép con tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Theo dõi tiến độ và giải quyết các vấn đề phát sinh: Theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép con, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề phát sinh.
 • Nhận kết quả: Nhận kết quả cấp giấy phép con và bàn giao cho doanh nghiệp.

VPL là một công ty tư vấn pháp luật có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực xin cấp giấy phép con. VPL có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình xin cấp giấy phép con.

Thời gian VPL hoàn thành thủ tục xin giấy phép con phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Ngành nghề kinh doanh: Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều điều kiện phức tạp, do đó thời gian xin cấp giấy phép con sẽ lâu hơn.
 • Tình trạng hồ sơ: Nếu hồ sơ xin cấp giấy phép con đầy đủ, hợp lệ, thời gian giải quyết sẽ ngắn hơn.
 • Tình hình giải quyết hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền: Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép con còn phụ thuộc vào tình hình giải quyết hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền.

Thông thường, thời gian VPL hoàn thành thủ tục xin giấy phép con là từ 20 đến 40 ngày làm việc. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thời gian này có thể kéo dài hơn. Để đảm bảo thời gian hoàn thành thủ tục xin giấy phép con được nhanh chóng, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và phối hợp chặt chẽ với VPL trong quá trình thực hiện thủ tục.

 • Đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao: VPL có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao trong lĩnh vực xin cấp giấy phép con. Đội ngũ tư vấn của VPL luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình xin cấp giấy phép con.
 • Quy trình tư vấn chuyên nghiệp, khoa học: VPL có quy trình tư vấn chuyên nghiệp, khoa học, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Cam kết tư vấn kịp thời và hiệu quả: VPL cam kết tư vấn kịp thời và hiệu quả, đảm bảo doanh nghiệp có thể kinh doanh đúng pháp luật và an toàn.

Sử dụng dịch vụ xin giấy phép con của VPL mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích, bao gồm:

  • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Doanh nghiệp không cần phải mất thời gian tìm hiểu quy định pháp luật, soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ và theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ. VPL sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện toàn bộ các công việc này.
  • Đảm bảo tính pháp lý: VPL có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình xin cấp giấy phép con. Do đó, doanh nghiệp có thể yên tâm rằng hồ sơ xin cấp giấy phép con của mình sẽ được soạn thảo đầy đủ, chính xác, đảm bảo tính pháp lý.
  • Tăng cơ hội thành công: VPL có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực xin cấp giấy phép con. VPL đã tư vấn và hỗ trợ thành công cho hàng nghìn doanh nghiệp trong quá trình xin cấp giấy phép con. Do đó, doanh nghiệp có thể yên tâm rằng VPL sẽ giúp doanh nghiệp tăng cơ hội thành công trong việc xin cấp giấy phép con.

Chi phí dịch vụ xin giấy phép con của VPL phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ngành nghề kinh doanh, tình trạng hồ sơ của doanh nghiệp,… Để biết chính xác chi phí dịch vụ xin giấy phép con của VPL, doanh nghiệp vui lòng liên hệ với VPL để được tư vấn và báo giá cụ thể. VPL cam kết mang lại cho doanh nghiệp dịch vụ xin giấy phép con với chi phí hợp lý và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

VPL hiểu rằng thông tin của khách hàng là tài sản quý giá và cần được bảo vệ, do đó VPL cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng. VPL cam kết sẽ sử dụng thông tin của khách hàng một cách cẩn trọng và bảo mật, chỉ sử dụng cho mục đích tư vấn và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý của khách hàng.

Quy trình cung cấp dịch vụ làm giấy phép con của VPL bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, ký hợp đồng dịch vụ pháp lý và khách hàng thanh toán phí dịch vụ theo Hợp đồng.
 • Bước 2: Tư vấn pháp lý về quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh của ngành nghề kinh doanh, hồ sơ xin cấp giấy phép con, thủ tục xin cấp giấy phép con,…
 • Bước 3: Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép con theo quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ, hợp lệ.
 • Bước 4: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép con tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Bước 5: Theo dõi tiến độ và giải quyết các vấn đề phát sinh.
 • Bước 6: Nhận kết quả cấp giấy phép con và bàn giao cho doanh nghiệp.

Khi sử dụng dịch vụ xin Giấy phép con của VPL, đội ngũ Luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ theo quy định của pháp luật.

VPL cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho khách hàng trên phạm vi toàn quốc.

VPL có đội ngũ Luật sư và chuyên viên dày dặn kinh nghiệm có thể soạn thảo văn bản trực tiếp bằng các ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn,….

Khi sử dụng dịch vụ của VPL, khách hàng phải tạm ứng trước 50% giá trị dịch vụ ngay sau khi hai bên ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý. 

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của VPL, VPL sẽ xuất hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Trong trường hợp VPL không hoàn thành công việc theo thỏa thuận trong Hợp đồng, VPL sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền đã nhận từ khách hàng, trừ trường hợp khách hàng đơn phương chấm dứt Hợp đồng trái pháp luật. 

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của VPL, hai bên sẽ ký kết Hợp đồng dịch vụ pháp lý trong đó nêu rõ phạm vi công việc, phí dịch vụ, quyền và nghĩa vụ của các bên, kết quả công việc và các điều khoản khác theo quy định của pháp luật. 

Công ty luật, công ty tư vấn, dịch vụ kế toán,… đều có thể cung cấp dịch vụ xin giấy phép con. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn pháp lý và tiết kiệm thời gian, chi phí, doanh nghiệp nên lựa chọn các công ty uy tín, có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Kinh nghiệm của VPL khi tư vấn giấy phép con cho khách hàng

Các khó khăn khi khách hàng tự thực hiện xin giấy phép con:

 • Khó khăn về mặt pháp lý: Quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh của ngành nghề kinh doanh có điều kiện thường rất phức tạp và thay đổi thường xuyên. Doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định này để đảm bảo hồ sơ xin cấp giấy phép con đầy đủ, hợp lệ.
 • Khó khăn về mặt thủ tục: Thủ tục xin cấp giấy phép con thường phức tạp và yêu cầu nhiều loại giấy tờ, tài liệu. Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, tài liệu theo quy định để đảm bảo hồ sơ xin cấp giấy phép con được giải quyết nhanh chóng.
 • Khó khăn về mặt thời gian: Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép con có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, tùy thuộc vào từng ngành nghề kinh doanh và tình hình giải quyết hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền. Doanh nghiệp cần chuẩn bị tâm lý chờ đợi lâu để tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

VPL có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực xin cấp giấy phép con. VPL đã tư vấn và hỗ trợ thành công cho hàng nghìn doanh nghiệp trong quá trình xin cấp giấy phép con. Dưới đây là một số kinh nghiệm của VPL khi xin giấy phép con cho khách hàng:

 • VPL luôn cập nhật các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh của ngành nghề kinh doanh có điều kiện để đảm bảo hồ sơ xin cấp giấy phép con của khách hàng đầy đủ, hợp lệ.
 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định: VPL có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy phép con theo quy định của pháp luật.
 • Theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ: VPL thường xuyên theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép con của khách hàng tại cơ quan có thẩm quyền. Nếu có vấn đề phát sinh, VPL sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết kịp thời.
 • Kịp thời tư vấn cho khách hàng: VPL luôn kịp thời tư vấn cho khách hàng về các vấn đề phát sinh trong quá trình xin cấp giấy phép con. Điều này giúp khách hàng nắm rõ tình hình hồ sơ xin cấp giấy phép con của mình và có biện pháp xử lý kịp thời.

VPL là một đơn vị cung cấp dịch vụ xin giấy phép con uy tín mà khách hàng có thể lựa chọn. VPL cam kết cung cấp dịch vụ xin giấy phép con uy tín, chất lượng.

Khi lựa chọn dịch vụ xin giấy phép con, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Uy tín của đơn vị cung cấp dịch vụ
 • Kinh nghiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ
 • Chi phí dịch vụ
 • Chất lượng dịch vụ

Một số lưu ý giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian xin cấp giấy phép con:

 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép con theo sự hướng dẫn chi tiết từ chuyên viên của VPL.
 • Phối hợp chặt chẽ với VPL: Doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với VPL trong quá trình thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép con. Doanh nghiệp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho VPL để VPL có thể soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép con đầy đủ, chính xác.
 • Theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ: Doanh nghiệp cần theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép con của VPL. Nếu có vấn đề phát sinh, doanh nghiệp cần phối hợp với VPL để giải quyết kịp thời.

.